Wypłata zasiłku pogrzebowego


Koszty pogrzebu kształtują się w zależności od indywidualnych oczekiwań rodziny zmarłego związanych z pochówkiem.

U nas zostanie wypłacony Zasiłek ZUS i KRUS, w związku z tym rodzina nie martwi się o koszty pogrzebu, a ewentualna różnica między wysokością zasiłku, a kosztami pogrzebu zostanie zwrócona klientowi do ręki.Ikar - Usługi pogrzebowe i kamieniarskie

Sławomir Arkusiński


ul. Konecka 23 (wejście od ul. Łącznej)

97-330 Sulejów


602 813 422